Professionele Coaching

Consultancy
Consultancy
Prijs op aanvraag
In overleg

Coaching: Vergroot de grip op uw werk en uw leven

Heeft u wel eens het gevoel dat het u aan grip ontbreekt in het leven? Alsof u meer toeschouwer bent dan regisseur. Individuele coaching van Flex Academy helpt u om de greep op uw leven te vergroten. Met onze persoonlijke feedback bent u in staat om de controle terug te krijgen. Zo vergroot u uw (zakelijke) vaardigheden en kwaliteiten en/of kunt deze bijsturen.

Coaching als spiegel

Wij zijn er niet om te vertellen wat u 'moet' doen. Met individuele coaching houden wij u als het ware een spiegel voor. Door zelfonderzoek te stimuleren, bent u in staat om uw handelen zelf te beoordelen. Onze coach helpt u onder andere door persoonsgerichte feedback en vragen. Op die manier ontdekt u wat voor u het beste werkt.

Hoe werkt coaching?

Soms heeft u te maken met een vraagstuk waarbij u op zoek gaat naar een passend antwoord. Een andere keer neemt u afstand om samen met de coach te kijken naar uw handelen en visie. Tijdens de gesprekken kunnen we situaties naspelen, tests doen of persoonsgerichte oefeningen doen. Na iedere afspraak krijgt u opdrachten mee naar huis. Zo komt u steeds dichter bij u zelf.

Coaching is voor iedereen

Iedere medewerker heeft baat bij coaching, van directielid tot uitvoerend medewerker. Wel moet de manier waarop bij u passen. De enige voorwaarde is dat u gemotiveerd bent en bereid om naar uzelf te kijken. Onze ervaring is dat mensen die gecoacht worden, in korte tijd een enorme ontwikkeling doormaken. De effecten zijn vaak op de zeer lange termijn nog merkbaar.

Tijdens de coachingsessies krijgt u unieke aandacht voor de punten die u zelf wilt ontwikkelen. Wij bieden u coaching die past bij u en uw manier van leren en werken. Op de locatie en op het moment dat het u past. Onze coaches werken verspreid over het hele land dus wij zijn altijd in de buurt.

Werkwijze coaching

Voor een succesvolle coaching is een vertrouwensband een must. Daarom stellen wij u vrijblijvend en kosteloos een coach voor. Is er geen 'klik”, dan stellen wij u een andere coach voor. Daarna verwoorden we de doelen, de aanpak en de te verwachte resultaten in een schriftelijk voorstel. Als u en uw organisatie zich hierin kunnen vinden, krijgt u een opdrachtbevestiging en maken we een eerste afspraak.

De vervolgafspraken plannen we per keer, zodat er voldoende tijd is om uw leerpunten in de praktijk te brengen. Een gemiddeld coachingstraject duurt vier à vijf maanden. Aan het einde van een coachingstraject bespreken we de resultaten.

Vormen van coaching

Bij ons kunt u terecht voor diverse vormen van coaching, te weten:

 • Personal coaching
 • Managementcoaching
 • Teamcoaching
 • Executive coaching

1. Personal coaching

Personal coaching werpt licht op uw talenten en vaardigheden

Vindt u het moeilijk om uw werkzaamheden vorm te geven zoals u dat wilt? Lukt het niet om oude patronen los te laten? Wilt u uw eigen talenten en vaardigheden ontdekken en ontwikkelen? Persoonlijke coaching geeft u meer grip op uw leven. Wij helpen u van ineffectief naar doelgerichtheid handelen. Wij laten u zien dat u meer kunt zijn dan u denkt.

Wat is personal coaching?

Inzicht krijgen in uw persoonlijke sterke en minder sterke punten is een belangrijke pijler van persoonlijke coaching. Samen met onze coach boort u krachtbronnen in uzelf aan die u helpen om uw eigen stijl te vinden en uw meerwaarde te benoemen. Personal coaching vergroot de grip op uw eigen handelen. Doelen stellen en verwezenlijken gaat u een stuk gemakkelijker af.

Coachingstraject dat bij u past

Het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit bereikt u door een op maat gesneden coachingstraject. Het bereiken van uw doelen is het uitgangspunt. Persoonlijke coaching helpt u om het beste uit uzelf te houden.

Voor wie is personal coaching bedoeld?

Personal coaching is er voor iedereen die zich (verder) wil ontwikkelen en meer de regie wil voeren over zijn/haar eigen leven. Voor mensen die kritisch naar zichzelf durven kijken en geloven in ontwikkeling door (zelf)inzicht.

Voorbeelden van vragen die als uitgangspunt kunnen dienen voor personal coaching:

 • Hoe ontwikkel ik meer zelfvertrouwen;
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik beter kan omgaan met stressvolle situaties;
 • Hoe zorg ik voor een gezonde balans tussen controleren/delegeren;
 • Hoe zorg ik voor een goede re-integratie na ziekte;
 • Hoe ontdek ik en ontwikkel ik mijn competenties;
 • Hoe geef ik mijn persoonlijke ontwikkelplan het beste vorm;
 • Waaruit bestaat mijn communicatiepatroon en hoe kan ik hier op positieve wijze sturing aangeven?
 • Hoe kan ik mijn uitstraling en mijn lichaamstaal verbeteren?
 • Hoe stel ik op een goede manier grenzen naar anderen toe?
 • Anderen ervaren mij als bot, zo wil ik niet overkomen
 • Hoe kan ik mij zichtbaarder profileren?
 • Hoe kan ik timemanagement integreren in de dagelijkse uitvoering van mijn werkzaamheden?
 • Hoe krijg ik meer bezieling in werk?

Bij personal coaching krijgt u de unieke aandacht voor die punten waarin u zich verder wilt ontwikkelen!

2. Managementcoaching

Managementcoaching maakt uw kwaliteiten zichtbaar

Heeft u als leidinggevende het gevoel dat u uw team niet voldoende inspireert en motiveert? Wilt u meer inzicht in uw eigen sterke en mindere kwaliteiten, uw kernkwaliteiten en valkuilen? Onze managementcoaching helpt u met het ontwikkelen van professionele vaardigheden om het beste uit uzelf en uw team te halen. Zodat uw team en u zelf met meer resultaat en plezier aan het werk zijn.

Wat is managementcoaching?

Managementcoaching is een effectief middel als u meer inzicht wilt in uw eigen functioneren en uw vaardigheden (verder) wilt verdiepen. In een ongedwongen sfeer stellen wij úw situatie centraal. Bij managementcoaching coachen wij u op het zichtbaar maken van uw potentiële kwaliteiten zodat u zich als manager ten volle ontplooit.

Voor wie is managementcoaching?

Managementcoaching is bestemd voor managers die graag met zichzelf aan de slag gaan. Managers met een open houding die niet bang zijn om in de voorgehouden spiegel te kijken. Onze training helpt u vooruit, of u nu werkzaam bent als projectmanager, praktijkleider, directeur, teamleider, coördinator, manager, adviseur of afdelingshoofd.

Voorbeelden van onderwerpen die in de managementcoaching aan bod komen:

 • Hoe kan ik mij als (beginnend) leidinggevende profileren?
 • Hoe ontwikkel ik een coachende stijl van leidinggeven;
 • Hoe motiveer ik mijn medewerkers;
 • Hoe kan ik omgaan met stressvolle situaties;
 • Hoe vindt ik een gezonde balans tussen controleren/delegeren;
 • Hoe ontdek ik mijn persoonlijke leiderschapsstijl;
 • Hoe krijg ik zicht op het verloop van mijn carrière;
 • Hoe krijg ik meer inzicht in mijn sterke en minder sterke kanten, wat zijn mijn kernkwaliteiten en valkuilen;
 • Hoe krijg ik inzicht op mijn competenties op het gebied van leidinggeven en kan ik deze ontwikkelen;
 • Hoe voer ik op een goede manier slecht nieuws -, beoordelings- en functioneringsgesprekken
 • Hoe ga ik om met een sterk veranderende situatie zoals bijvoorbeeld een reorganisatie of fusie?
 • Hoe vind ik een balans tussen de inhoudelijke kant van mijn functie en het behouden van de helikopterview?
 • Hoe kan ik constructief omgaan met conflictsituaties;
 • Hoe kan ik timemanagement integreren in dagelijkse uitvoering van mijn werkzaamheden?
 • Hoe kan ik mijn ideeën overbrengen op mijn medewerkers en zorgen voor betrokkenheid;
 • Hoe krijg ik meer bezieling in werk en leven?

Bij managementcoaching krijgt u de unieke aandacht voor die zaken waarin u zich verder wilt ontwikkelen!

3. Teamcoaching

Teamcoaching voor het beter realiseren van gezamenlijke doelen

Voor een succesvol bedrijf is een goed functionerend team onmisbaar. Het is echter niet vanzelfsprekend dat een groep mensen binnen een team efficiënt samenwerkt. Hoe zorgt u er dan voor dat uw team zelfsturend is en resultaten boekt? Een team met een open communicatiestructuur dat goed reageert op conflicten en veranderingen? Met onze teamcoaching is een sterk en vitaal team binnen handbereik; een bouwsteen voor een succesvolle organisatie.

Wat is teamcoaching?

Bij teamcoaching staat de groep centraal. Tijdens onze coaching leren wij een team onder andere omgaan met de competenties en valkuilen van de individuele teamleden. Op die manier worden verschillen een verrijking. Ook besteden wij aandacht aan de rollen van de groepsleden. Wij helpen een team tot een geheel te smeden. Op die manier krijgt het de ruimte om zich met meer enthousiasme en effectiviteit te richten op het behalen van een gezamenlijk doel.

Vragen die kunnen dienen als startpunt bij teamcoaching zijn onder meer:

 • Hoe krijgen wij meer bezieling binnen ons team?
 • Hoe bevorderen wij een open communicatiesfeer?
 • Hoe kunnen wij conflicten binnen het team het beste aanpakken?
 • Hoe benutten wij de talenten van elk teamlid het beste?
 • Hoe kunnen wij als team omgaan met veranderingen?
 • Hoe krijgen wij ons team doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger?
 • Hoe verbeteren wij de sfeer en daarmee het werkplezier in het team?

Resultaat van teamcoaching

Vanaf het allereerste moment zijn de ervaringen van onze teamcoaching in de dagelijkse praktijk toepasbaar. Resultaten van teamcoaching zijn steeds te vertalen naar de effectiviteit van het team als geheel. Specifiek kunnen de volgende resultaten genoemd worden:

 • Verheldering van doelen, zowel van individuele teamleden als van het gehele team
 • Verheldering van taakverdeling onder teamleden, op basis van competenties en unieke talenten van teamleden, zodat ieder teamlid optimaal ingezet wordt.
 • Verbeterde communicatie, groter onderling vertrouwen en openheid, en meer enthousiasme in het team.

Teamcoaching ondersteunt teams hun doelen te realiseren door beter te leren en zich te ontwikkelen.

4. Executive coaching

Executive coaching: een waardige sparringpartner

De huidige economische ontwikkelingen vragen veel van directieleden, ondernemers of topmanagers. Vanuit uw organisatie wordt van u verwacht dat u uw bedrijf met een duidelijke koers door de uitdagingen heen loodst. Executive coaching helpt u om talentvol te acteren, in contact te staan met uw innerlijke drijfveren en uw capaciteiten optimaal te benutten. Flex Academy is een sparringpartner van niveau.

Topcoach als klankbord

Onze top coaches zijn waardige sparringpartners die hun ervaring vanuit de praktijk graag met u delen. Zij weten als geen ander met welke vraagstukken u geconfronteerd wordt en bieden u een combinatie van inspiratie, ervaring, expertise, structuur en een klankbord. Omdat wij over een gevarieerd bestand van coaches beschikken, is er altijd wel een coach die past bij uw specifieke vraag en wiens aanpak u aanspreekt. Al onze coaches hanteren de ethische gedragscode.

Welke onderwerpen kunt u bijvoorbeeld verwachten bij executive coaching?

 • Het meedenken met strategische vraagstukken en het ontwikkelen van een visie;
 • Grip krijgen op een sterk veranderende situatie (bijvoorbeeld een reorganisatie of fusie);
 • Het verkrijgen van meer inzicht in mijn sterke en minder sterke kanten; wat zijn mijn kernkwaliteiten en valkuilen?
 • Hoe vind ik een balans tussen de inhoudelijke kant van mijn functie en het behouden van de helikopterview?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik optimaal presteer als directeur/manager?
 • Hoe kan ik een coachende stijl van leidinggeven ontwikkelen;
 • Hoe kan ik mijn medewerkers motiveren en betere resultaten behalen;
 • Aan de hand van praktijksituaties sparren over de beste aanpak;
 • Hoe vind ik een gezonde balans tussen controleren/delegeren?
 • Ik wil leren op een opbouwende manier op te treden bij conflictsituaties;
 • Het overbrengen van mijn ideeën op mijn medewerkers en het verkrijgen van committent;
 • Hoe krijg ik meer bezieling in werk en leven?

Bij executive coaching krijgt u de unieke aandacht voor uw vragen en situatie!

Investering

De investering voor deze opleiding bedraagt € 0,00 all in, excl. BTW. Dit betekent dat er verder geen bijkomende kosten zijn.

Subsidies en fiscale kortingen

Scholing wordt gestimuleerd door de overheid. Zo komen werkgevers in aanmerking voor belastingvermindering als tegemoetkoming voor de studiekosten. Betaalt u zelf de opleiding? Dan kunnen de opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Door goed gebruik te maken van deze fiscale voordelen kost een opleiding voor u of uw werkgever aanzienlijk minder.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vul uw vraag in aub.
Kies de aanhef aub.
Vul uw naam in aub.
Vul uw achternaam in aub.
Vul uw email adres in aub.
Vul uw naam in aub.
Bedrijfsgegevens
Ongeldige invoer
Vul uw naam in aub.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
(*)verplichte velden

Contact

Telefonische bereikbaarheid van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00. Vrijdag van 08.00 tot 17.00.

088 – 4 202 222

U kunt ons ook een e-mail sturen.

 

 (c) icoontje is van Freepik from www.flaticon.com